Vanwaar deze naam?

Paideusis kent een paar betekenissen, de belangrijkste is wat ons betreft ‘de wijsheid die beklijft’. In de oude Griekse steden (de Polis) werden mensen voorbereid op hun maatschappelijke rol, om actief deel te nemen aan de plaatselijke democratie. Men werd toegerust om betrokken te zijn bij het grotere geheel, de ‘organisatie’ van de stad zogezegd. Men leerde bijvoorbeeld redeneren, argumenteren, het juiste midden zoeken, debatteren etc. Dit leerproces werd ‘paideusis’ genoemd; de stam van dit woord is ‘paidea’, herkenbaar in ons woord ‘pedagogiek’. Omdat wij ons richten op het mensen in hun kracht zetten zodat ze effectief en betrokken in de samenleving kunnen werken, hebben we deze naam gekozen.

Onze visie: wij zien mensen voor ons die een optimale balans weten te vinden tussen wat ze kúnnen, wat ze graag doen en wat goed aansluit bij hun context: zodat zowel het individu als het grotere geheel aan hun bestemming en doelen voldoen.

Onze missie: mensen helpen ontwikkelen in hun werkzame leven. Waarin ze hun uniciteit kénnen en benutten. Waarin ze constructief met anderen samenwerken en communiceren. Waarin ze doelbewust resultaten boeken die passen bij het ‘waarom’ van hun organisatie.