Coaching

Coaching is allang een containerbegrip. Onder coaches zit zowel kaf als koren. Belangrijke meerwaarde van de coaching vanuit Paideusis is dat de basis ligt in  de Arbeids- en Organisatiepsychologie. De GROW methodiek is aangetoond werkzaam, deze biedt alle ruimte voor ieders eigenheid en specifieke werkomgeving. Natuurlijk ontwikkelen als het kan, en ook oog houden voor grenzen. Vanuit de stroming Appreciative Inquiry werken we waarderend en zoeken we met de coachee naar ‘dat wat werkt’ en ‘dat wat energie geeft’. Daarbij is verdiepend onderzoek en waarnemen, vanuit een open  attitude essentieel; zowel voor ons als coach als voor de coachee.

Een concrete vraagstelling dient als kader, uitgewerkt naar haalbare doelstellingen en gewenst resulaat. Opdrachtgever, coachee en coach stappen in een assertief driehoeksoverleg; dat houdt de verwachtingen zuiver, de doelen helder en de kans op succes groot.