Assessment

Assessment, letterlijk ‘beoordeling’. Een manier van beoordelen die in de Arbeids- en Organisatiepsychologie een vaste plek heeft gekregen én weten te houden. Door een goede mix in te zetten van capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek, gedragsgerichte simulatie-oefeningen en kritische (gestructureerde en ongestructureerde) interviews, is het goed mogelijk een objectief beeld van mensen te geven.

De vraagstelling is gericht op selectie van een geschikte kandidaat, ontwikkelruimte en -richting vaststellen, potentieel-bepaling en loopbaanoriëntatie. De vraagstelling dient expliciet ingebed zijn in de doelen van een organisatie of persoon. Voor sterke bezetting van de posities, benutten van het menselijk kapitaal, voorkomen van mismatches en faciliteren van werkplezier is een assessment een uitstekend hulpmiddel.

De gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) wordt uiteraard gevolgd.