Advies

Advies. Aanvullend op uw eigen beelden en inschattingen. Paideusis adviseert, bijvoorbeeld:

  • ….. over strategie, interne aanpak van zaken met belangrijke Human Capital vragen
  • ….. om uw concrete vraag te verkennen en in te kaderen; van daaruit aanpakken en afwegen
  • ….. bij het inrichten van sollicitatieproces of Werving & Selectie
  • ….. over ontwikkeltrajecten voor organisatie en teams (zelfsturend of anderszins)
  • ….. ten aanzien van matching mens en functie
  • ….. met kritische teamontwikkeling; richting en wijze